Home Tuintips Hoe hoog mag een schutting zijn? Alles wat je moet weten over schuttinghoogte en wetgeving

Hoe hoog mag een schutting zijn? Alles wat je moet weten over schuttinghoogte en wetgeving

by Mike
Hoe hoog mag een schutting zijn?

Wanneer je aan de slag gaat met je tuin, dan heb je wel eerst enkele vragen te beantwoorden. Hoe hoog mag een schutting zijn, is er één van. Wanneer je namelijk in alle rust van je eigen groene oase wilt genieten, dan is het wel belangrijk dat je voor enige privacy zorgt. Dat neemt niet weg dat er wel regels en wetten bestaan over de hoogte van een erfafscheiding. Wanneer je die overtreedt, dan leidt dat tot boetes, maar ook tot problemen met je buren. Dat is nu ook weer niet de bedoeling. Daarom is het belangrijk om te weten wat wel en niet mag als het om schuttingen gaat. Gelukkig is het allemaal niet zo ingewikkeld. Let in ieder geval op de volgende dingen.

1. Plaatsen zonder vergunning

2. Maximale hoogte

3. De voorgevelrooilijn

4. Afstand tot openbaar gebied

5. Functionele relatie

6. Meten van hoogteverschillen

Wil je alles weten over de regels en wetten met betrekking tot hoe hoog een schutting mag zijn? Neem alle punten hierna eens goed door.

Je zal ontdekken dat er meerdere soorten erfscheidingen zijn en dat je niet alles als een schutting hoeft te zien. Dat betekent dus ook dat de regels met betrekking tot dit soort zaken zijn dus ook sterk verschillen. Volgens de wet is een schutting echt een bouwwerk en dus geen beplanting zoals een heg.

Ik heb voor het plaatsen van mijn eigen schutting ook het nodige doorgenomen. Ik wilde er wel zeker van zijn dat ik voldeed aan wat er in de wet staat. Daar ben ik achteraf ook wel heel blij om, want er is bij ons in de gemeente wel degelijk ook controle op uitgevoerd. Misschien denk je dat dit wel mee zal vallen, maar dit gebeurt overal.

Hoe hoog mag een schutting zijn? Alles wat je moet weten over schuttinghoogte en wetgeving

Plaatsing zonder vergunning

De regels met betrekking tot de hoogte van de schutting zijn te vinden in het bestemmingsplan, maar ook in artikel 21 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ook wel de Wabo. Daarin staat dat het verboden is om zonder vergunning een bouwwerk te plaatsen. Daar valt ook een schutting onder. Wil je zonder vergunning een erfafscheiding plaatsen, dan moet je voor beplanting kiezen.

Maximale hoogte

Er zijn wel uitzonderingen op de vergunning. In het besluit omgevingsrecht is opgenomen dat een erfafscheiding tot 1 meter hoog vergunningsvrij geplaatst mag worden. Daarboven zijn vergunningen nodig. Wel is het zo dat voor schuttingen tussen 1 en 2 meter hoog dan ook weer de nodige uitzonderingen zijn opgenomen. Dit heeft te maken met de voorgevelrooilijn, de afstand tot openbaar gebied en de functionele relatie tot andere bouwwerken.

De voorgevelrooilijn

De schutting die je plaatst moet volgens het besluit omgevingsrecht achter de voorgevelrooilijn staan. Deze lijn trek je denkbeeldig in het verlengde van de voorgevel van de woning. Dan mag de schutting een meter hoog zijn. Gaat het om een hoekwoning waarvan de voorgevelrooilijn gelijk ligt aan de zijgevel? Dan mag de schutting aan de achterkant 1 tot 2 meter hoog zijn zonder een vergunning nodig te hebben.

Afstand tot openbaar gebied

Er is in het besluit omgevingsrecht ook een bepaling opgenomen dat een schutting minimaal een meter van openbaar toegankelijk terrein moet staan. Dat betekent dus dat je niet dichter dan een meter in de buurt van een straat of trottoir mag komen met je schutting. Dit is dan ook de regel in de wet waar de meeste mensen eigenlijk geen weet van hebben als ze de schutting plaatsen.

Functionele relatie

Het is ook belangrijk dat je een zogenaamde functionele relatie kan aantonen. Dit is gelukkig niet heel lastig. De schutting moet namelijk in relatie staan tot het gebouw waar deze bij geplaatst worden. Het is natuurlijk zo dat dit eigenlijk altijd geldt wanneer je een voortuin van een schutting voorziet. Dat maakt het wel wat gemakkelijker.

Meten van hoogteverschillen

Het is soms nodig om hoogteverschillen te meten. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met hoogteverschillen in de aangrenzende percelen. Of je hebt te maken met glooiend terrein. Om dit dan te meten kan je simpelweg de hoogte van het perceel waar de schutting bij hoort, aan de hoogste kant, aanhouden. Zo weet je wat mag en wat niet.

Veelgestelde vragen: hoe hoog mag een schutting zijn?

Mag er iets boven een schutting uitsteken?

Er mag eigenlijk niets boven je schutting uitsteken. Je mag een heg of beplanting zonder vergunning plaatsen, maar wel gelden de regels van een meter hoog aan de voorzijde en 1 tot 2 meter hoog aan de achterzijde voor erfafscheidingen.

Hoe hoog mag een schutting bij hoogteverschil zijn?

Hoe hoog mag een schutting zijn als er hoogteverschil is? De regels blijven dan hetzelfde, alleen wordt gemeten vanaf het hoogste punt. Dat betekent dus wel dat je op de lagere punten iets hoger mag uitkomen om alles recht te trekken.

Hoe hoog mag de afscheiding tussen buren zijn?

De afscheiding tussen buren mag net zo hoog zijn als bij een zijgevel van een hoekhuis. Zonder vergunning mag je dus een schutting tussen 1 en 2 meter hoog zetten zonder dat je daar een vergunning van de gemeente voor nodig hebt.

Conclusie

Hoe hoog mag een schutting zijn? Wanneer je geen vergunning wilt aanvragen, dan moet je je aan de regels houden. Aan de voorzijde van een woning betekent dit dat je tot maximaal een meter hoog bouwt. Aan de achterzijde mag je tussen 1 en 2 meter hoog bouwen met een schutting. Let wel op dat je rekening moet houden met de voorgevelrooilijn, met de afstand tot openbaar terrein en met de functionele relatie tot het bouwwerk waar de schutting bij komt te staan. Wanneer je je aan al deze regels houdt, dan kan je gemakkelijk zelf je schutting bouwen. In de meeste gevallen kan je dit zonder nadenken doen omdat de schuttingdelen uit bijvoorbeeld bouwmarkten al aan alle regels voldoen. Dit maakt het voor jou wel zo gemakkelijk om alles in één keer goed te bouwen!

Gerelateerde Berichten

Leave a Comment